sporen van atlantis

Waar komen we vandaan? Waar ligt de bron van onze beschaving? Er bestaan daarover allerlei theorien, op grond van veel wetenschappelijk onderzoek. Maar weten we het werkelijk? De voorbije decennia duiken overal ter wereld dingen op die ingaan tegen de gangbare opvattingen van deskundigen en haaks staan op wat we op school leren. Ons hele wereldbeeld staat momenteel ter discussie. Misschien stammen we wel niet af van primitieve holbewoners maar van een (onbekende) gevorderde oerbeschaving, die door een ramp van wereldformaat, vrijwel volledig van de aardbodem werd weggevaagd, lang voordat de geschiedschrijving begon.

Een groep van oudheidkundigen (vooral Egyptologen) heeft de laatste tijd baanbrekend werk verricht buiten de platgetreden paden van de bestaande wetenschap. Er ontwikkelt zich een samenhangende theorie die de hele kijk op de geschiedenis van de mensheid verandert. Het komt hierop neer dat er - lang voor de hoogbloei van het Egyptisch rijk - in de late prehistorie een machtige en hoogstaande beschaving moet hebben bestaan, die op wetenschappelijk gebied zelfs kan wedijveren met de onze. Een catastrofe rond het jaar 10.500 voor Christus maakte er brutaal een einde aan. Waar die beschaving precies lag en hoe omvangrijk ze was is zelfs niet zo belangrijk. Wl DAT die er is geweest. De bloei en ondergang van Atlantis, zoals beschreven door Plato, is een soort van mythisch verhaal (te vergelijken met het bijbelse verhaal over de schepping van Adam en Eva in de Hof van Eden) dat niet letterlijk moet worden genomen, maar wel verwijst naar een "verloren paradijs" waarvan de oorsprong verborgen ligt in de nevelen van de tijd.

Na de apocalyptische ramp van 10.500 voor Christus zouden de weinige overlevenden van die oerbeschaving met hun fabelachtige kennis en vaardigheden zijn uitgezwermd over de hele aardbol. Op tal van plaatsen zijn hun sporen, "vingerafdrukken" (Graham Hancock) nog terug te vinden. Het gaat om bouwwerken (tempels en piramiden) die verrassende overeenkomsten vertonen en overstelpend bewijsmateriaal leveren van een zeer geavanceerde kennis van bouwtechnologie, geneeskunde, sterrenkunde, astronomie, cartografie, meetkunde en wiskunde. Het heeft er alle schijn van dat overlevenden van een zeevarende natie in een ver verleden de Atlantische en Stille Oceaan overstaken, lang voor Christoffel Columbus en andere ontdekkingsreizigers dat deden.

Tal van bouwwerken, zowel op het vasteland als onder water, op geografisch zeer verspreide plaatsen op aarde, lijken plots uit het niets te zijn ontstaan, maar in werkelijkheid hebben ze geput uit n gezamenlijke bron, een onbekende beschaving, die wij gemakshalve Atlantis noemen. Die gebouwen en runes waren als het ware middelen om allerlei gecodeerde boodschappen door te geven omtrent de ons omringende kosmos. Hier volgt een overzicht van zo'n stille getuigen uit een ver verleden, die maar moeizaam hun geheimen prijs geven.

In zijn bestseller "The Orion Mystery" (1994) vond de astronoom Robert Bauval in de piramiden sporen van een hoog niveau van technologische, astronomische en wiskundige kennis. De 3 reuzenbouwwerken zijn precies volgens hetzelfde patroon opgesteld op aarde als de 3 sterren in de gordel van het sterrenbeeld Orion, zoals die in 10.450 voor Christus aan de hemel stonden. De 4 zijden van de piramiden staan precies in de richting van de 4 windstreken, met een ongelooflijke nauwkeurigheid die zelfs hedendaagse ingenieurs maar met moeite kunnen evenaren. Bovendien lijkt de grote piramide van Chefren een wiskundig model te zijn van het noordelijke halfrond. Ze staat geprojecteerd op een plat oppervlak met een schaal van 1:43.2000. Dit is geen willekeurig getal. Het bevat het transcendente getal 'pi', de verhouding van de hoogte (147,15 meter) tegenover de omtrek van de hele cirkel. Om dit te verwezenlijken moesten ze kiezen voor de lastige hoek van 52 voor de 4 zijden van de piramide.

De bouwmeesters hadden ook grote aardrijkskundige kennis. De piramide staat precies op de 30 noorderbreedte, dat is n derde van de afstand tussen de evenaar en de noordpool. Ook beschikten ze over ongemeen sterk gereedschap. De inhoud van de sarcofaag in de koningskamer va de piramide van Chefren bijvoorbeeld is precies de helft van het volume van de buitenkant, tot op een vierkante centimeter nauwkeurig. De massieve granieten blok is uitgezaagd met een instrument dat veel sneller is dan de huidige boren. Hoe ze het deden weten we nog steeds niet. De piramidebouwers moeten dus op een of andere manier hun fabelachtige kennis hebben gerfd van hun voorouders uit de verre prehistorie, een maritieme beschaving, die in de overlevering Atlantis wordt genoemd.
/