waar zou Atlantis liggen?

Het verhaal van de Griekse wijsgeer Plato heeft in de loop der eeuwen de meest uiteenlopende theorieën - de ene al waarschijnlijker dan de andere - doen ontstaan over de plaats van het geheimzinnige eilandenrijk Atlantis, dat in de nevelen van de tijd verdween. Sinds halfweg de 19de eeuw zijn ongeveer 2000 boeken geschreven en is er een niet aflatende speurtocht naar Atlantis, dat aan de oorsprong staat van de menselijke beschaving. Hoewel het nog steeds niet vast staat of het ooit echt heeft bestaan, zijn er tientallen mogelijke locaties van het verloren paradijs geopperd aan weerszijden van de Atlantische Oceaan en in de rest van de wereld.

We doen hier een willekeurige greep uit de veelheid van mogelijke vindplaatsen:


I. Tal van archeologen situeren het vergane Atlantis in de Middellandse Zee:

II. Daarom houden veel onderzoekers het bij de Atlantische Oceaan, die er zijn naam aan te danken zou hebben:

De bekendste voorstander van Atlantis op de bodem van de Atlantische Oceaan is de Amerikaanse geleerde en politicus Ignatius Donnelly. In zijn internationale bestseller "Atlantis: The Antedilivian World" (1882) stelt hij vast dat er opvallende overeenkomsten zijn in de mythologie, astrologische opvattingen, hiërogliefen en bouwtrant .


Kortom, aan beide zijden van de Atlantische Oceaan bestond ooit een gemeenschappelijke oeroude cultuur (het Egypte van voor de farao's, en het Pre-Columbiaanse Amerika (Inca's en Azteken), die aan de oorsprong lag van het Bronstijdperk. Voor Donnelly hadden paleontologen en biologen, waaronder Charles Darwin, ook al ontdekt dat er gelijkenis bestaat tussen fossielen, gevonden in Afrika én in Zuidelijk Amerika. Dat veronderstelt dat er ooit landbruggen zijn geweest tussen beide continenten, die spoorloos weggezonken zijn. Maar moderne oceanografen hebben de hele Atlantische Oceaan in kaart gebracht en tot nu toe géén resten van een verloren continent gevonden !
III. Het Canadese echtpaar Rose en Rand Flem-Ath pakte in 1996 uit met een nieuwe revolutionaire theorie in zijn boek"atlantis, wereld onder ijs". Het verdwenen kontinent Atlantis ligt verborgen onder de 3 kilometer dikke ijslaag van de Zuidpool. Ze halen hiervoor volgend bewijsmateriaal aan: